Beroepingswerk Nederlandse kerken

Van harte welkom op deze website!

 

Dagelijks Woord (tekst uit de Bijbelvertaling NBG'51)

 

 

Geachte bezoeker,

 

Hartelijk welkom op mijn website! Op deze website plaats ik de beroepingsberichten van de Nederlandse kerken. Het doel van mijn website is tweeledig: enerzijds houd ik zelf graag de beroepingsberichten van de Nederlandse kerken bij, anderzijds wil ik ook u op de hoogte stellen van deze beroepingsberichten. Ter vervulling van een (ontstane) predikantsvacature beroepen kerkelijke gemeenten een beroepbare kandidaat in de theologie of een beroepbare predikant. De beroepen kandidaat of predikant heeft vervolgens twee mogelijkheden: het ontvangen beroep aannemen of voor het ontvangen beroep bedanken. Deze website wil ik zoveel mogelijk up-to-date houden, dus mocht u op de hoogte zijn van beroepingsnieuws dat hier nog niet te vinden is, dan verneem ik dat graag van u. U kunt mij bereiken via het contactformulier op deze website. 

 

Het is belangrijk om op te merken dat het beroepingswerk een geestelijke zaak behoort te zijn. Het gebed om wijsheid in dit werk is onmisbaar.

 

De belangrijkste taak van een kandidaat in de theologie en een predikant is het verkondigen van Gods Woord in het midden van een kerkelijke gemeente of elders. In het kader hiervan en met het oog op het beroepingswerk citeer ik de Dordtse Leerregels, en hiervan hoofdstuk 1 ("Van de Goddelijke verkiezing en verwerping"), artikel 3: "En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertieren verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie Hij wil en wanneer Hij wil; door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, den Gekruisigde. Want hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? (Romeinen 10:14,15)." Het is mijn wens en bede dat dit artikel van harte beleden wordt en dat de verkondiging van Gods Woord, waar ook ter wereld, tot zegen zal zijn.

 

Met vriendelijke groet,

de webmaster van deze website